2. Migrare

NOTA: Incepand de la versiunea 19.09, wizard-ul de migrare impreuna cu baza de referinta se vor gasi in folderul /data din kitul de referinta pentru versiunea majora. Nu mai este necesara descarcarea separata a Wizardului de pe situl de suport.

Procesul de migrare înseamnă actualizarea la ultima versiune a serverului şi clientului SocrateOpen precum şi a bazei de date.

Abrevieri şi notaţii

Completarea datelor de înregistrare sistem

Pe baza contractului de mentenanţă şi suport, veţi primi de la BIT Software datele de validare pentru sistemul dumneavoastră. Pentru completarea acestor date se intră cu utilizatorul System şi se introduc în fereastra Sistem din meniul SysAdmin/Reguli Generale/Definiri Sistem/Sistem, secţiunea Suport SocrateOpen.

În cazul în care aceste date nu sunt completate sau sunt completate incorect, migrarea nu se va putea efectua. În cazul în care aveţi contract de suport şi mentenanţă dar nu cunoaşteţi aceste date vă rugăm să ne contactaţi pentru aflarea lor.

Înainte de actualizarea instalării curente trebuie oprit serverul SocrateCloud/SocrateOpen.

Atenţie! Se recomandă crearea unei copii de siguranţă pentru versiunea veche de SocrateCloud/SocrateOpen!

Actualizarea (migrarea) bazei de date

Actualizarea bazei de date se face utilizând un instrument dedicat, numit "Wizard de migrare", care disponibil doar clienţilor care au un contract valid de suport şi mentenanţă.

Incepand de la versiunea 19.09, wizard-ul de migrare impreuna cu baza de referinta se vor gasi in folderul /data din kitul de referinta pentru versiunea majora.

Procesul de actualizare se bazează pe compararea bazei dumneavoastră de date cu o bază de date de referinţă şi aplicarea pe baza dumneavoastră de date a diferenţelor constatate între cele două baze.

Wizardul de migrare va actualiza automat baza dumneavoastră de date prin compararea ei cu baza de date de referinţă. Wizardul se poate descărca din CRM BITSoftware, pagina "Livrabilele mele" . Fişierul MigrationWizard.zip descărcat se dezarhivează local. 

Wizardul trebuie rulat de pe un calculator care are acces la situl CRM BITSoftware, şi la baza de date Oracle! În caz contrar nu se va putea importa baza de referinţă!

Pornirea wizardului se face prin rularea fişierului RUN_Migrate.{bat|sh}

Atenţie! 

În continuare sunt prezentaţi paşii de rulare a instrumentului de migrare:

Copyright

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul prezentat şi în cazul în care sunteţi de acord să bifaţi căsuţa Yes pentru a merge mai departe.

Welcome

Această pagină prezintă sumar operaţiile care se vor executa pe baza dumneavoastră de date.

Prerequisites – cerinţe preliminare

Aici puteţi parcurge lista de cerinţe preliminare pentru o migrare de succes.

Acestea sunt:

Stabilirea conexiunii la baza de date SocrateCloud/SocrateOpen

La acest pas se introduc datele de conectare la baza dumneavoastră de date.

Pentru a putea merge mai departe trebuie să verificaţi corectitudinea acestor date apăsând butonul Test.

Validarea contractului de suport şi mentenanţă

La acest pas programul va trimite către BIT Software datele de înregistrare pentru a verifica validitatea contractului de suport şi mentenanţă.

Acest lucru se realizează prin apelare unui serviciu web aflat la adresa CRM BITSoftware.

Atenţie! Dacă reţeaua dumneavostră este legată la Internet prin intermediul unui firewall, asiguraţi-vă că puteţi accesa această adresă!. Contactaţi administratorul dumneavoastră de sistem în cazul în care nu se încarcă pagina de la această adresă!

Veţi putea merge mai departe numai în cazul în care conectarea la serviciu se poate realiza şi contractul de suport şi mentenanţă este valid. În caz contrar veţi vedea afişat descrierea problemei (contract inexistent, date greşite de completate în fereastra Sistem, etc.)

Datele trimise către acest serviciu sunt criptate şi conţin următoarele informaţii:

Importul bazei de referinţă

Pentru a putea importa baza de referinţă trebuie să specificaţi:

După completarea acestor date se apasă butonul "Test Connection" pentru a verifica corectitudinea lor. Dacă datele introduse sunt corecte se va activa butonul "Start import".

Pornirea importului se realizează apăsând butonul "Start import". Descărcarea bazelor de date de referinţă se face automat de pe situl CRM BITSoftware în funcţie de nivelul abonamentului de mentenanţă (Standard sau Professional) precum şi în funcţie de eventualele componente adiţionale achiziţionate de dumneavastră.

Se poate selecta opţiunea "The database was already imported" şi se poate trece la următorul pas în cazul în care baza de date de referinţă a fost deja importată la o rulare anterioară.

Summary

În această pagină puteţi verifica corectitudinea datelor, înainte de a incepe procesul de migrare. În cazul în care detectaţi date incorecte puteţi merge înapoi şi să le corectaţi.

Dacă datele sunt corecte apăsaţi butonul Migrate pentru pornirea procesului de migrare efectivă.

Migrarea

La acest pas se execută efectiv migrarea. Operaţiile executate se afişează atât în această pagină cât şi în două fişiere de log, unul complet şi unul numai cu eventualele erori, care se creează în folderul de unde rulaţi wizardul de migrare.

Mesajele marcate cu ”===>” reprezintă erori iar cele marcate cu ”--->” atenţionări (warnings). După terminarea procesului de migrare se recomandă tratarea mesajelor de erori.

Paşii post migrare

După finalizarea procesului de migrare următorii paşi sunt:

Opţiuni de pornire a wizardului de migrare

La pornirea wizardului (RUN_Migrate.{bat|sh}) se pot specifica câteva opţiuni, care suprascriu sau modifică anumite funcţionalităţi/setări standard. O descriere a acestora se poate afla daca se execută comanda:

RUN_Migrate.{bat|sh} -h

Rularea wizardului de migrare fără interfaţa grafică

Există posibilitatea de a rula wizardul de migrare fără să fie nevoie de intervenţia utilizatorului pe parcursul procesului (completări de date, apăsări de butoane, etc.) şi fără să se deschidă fereastra grafică. Acest mod este deosebit de util în cazul în care migrarea se doreşte a se executa în mod automat, programat (de exemplu pentru migrari automate a bazei de test la ultimele versiuni de Nightly Build).

În acest caz toate datele necesare se completează într-un fişier de parametrii, iar wizardul se porneşte cu comanda:

RUN_Migrate.{bat|sh} -u

urmat eventual de fişierul de parametrii. Dacă nu se specifiă niciun fişier atunci wizardul va folosi fişierul params.txt din folderul proptiu.