1.c Instalare - incepand cu v20.09

SocrateCloud, începând cu v20.09, se poate instala pe serverul de aplicație Tomcat 9 împreună cu JavaSE Development Kit 8.

Acest manual de instalare prezintă paşii de instalare SocrateCloud pe serverul de aplicație Tomcat 9.

Descărcarea şi instalarea serverului Tomcat

Tomcat 9 se poate descărca de la https://tomcat.apache.org/download-90.cgi secţiunea Binary Distributions.

În prealabil trebuie instalat JavaSE Development Kit 8.

Pentru definirea pool-ului de conexiuni la baza de date este necesară descărcarea driver-ului de Oracle - ojdbc6.jar (http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc-112010-090769.html) pentru Oracle Database 11.2.0.3. sau Oracle Database 11.2.0.4. Acesta trebuie copiat în Tomcat, în folderul <tomcat_install_dir>/applib (acest folder trebuie creat manual după instalarea Tomcat), înainte de a porni serverul!

Configurarea Tomcat pentru SocrateCloud

După instalarea Tomcat sunt necesare câteva configurări în vederea rulării SocrateCloud. 

Se descarcă toate fișierele de la:

https://drive.google.com/drive/folders/1YP6DUFLtDcHynGKjXY7qR2OOWQfbxjjq?usp=sharing

Dintre fișierele descărcate se copiază următoarele:

$ chmod +x <tomcat_install_dir>/bin/setenv.sh

$ mkdir -p <tomcat_install_dir>/applib

Rularea Tomcat ca serviciu

Pentru a porni Tomcat automat la boot este necesară rularea Tomcat ca serviciu.

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl enable tomcat-<instance_name>

$ sudo systemctl start tomcat-<instance_name>

 

Instalarea SocrateCloud (II - Deploy)

Deploy-ul componentelor pe serverul Tomcat se face folosind metodologiile standard de deploy Tomcat: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/deployer-howto.html