2. Migrare

NOTA: Incepand de la versiunea 19.09, wizard-ul de migrare impreuna cu baza de referinta se vor gasi in folderul /data din kitul de referinta pentru versiunea majora. Nu mai este necesara descarcarea separata a Wizardului de pe situl de suport.

Procesul de migrare înseamnă actualizarea la ultima versiune a serverului şi clientului SocrateOpen precum şi a bazei de date.

Abrevieri şi notaţii

 • SocrateOpen_home: folderul unde este instalat serverul SocrateOpen (de ex: C:\SocrateOpen)
 • {bat|sh}: extensia unui fişier poate să fie .bat sau .sh în funcţie de sistemul de operare (Windows sau Linux/Unix)
 • CRM BITSoftware: situl aflat la adresa https://support.bitsoftware.ro/soweb

Completarea datelor de înregistrare sistem

Pe baza contractului de mentenanţă şi suport, veţi primi de la BIT Software datele de validare pentru sistemul dumneavoastră. Pentru completarea acestor date se intră cu utilizatorul System şi se introduc în fereastra Sistem din meniul SysAdmin/Reguli Generale/Definiri Sistem/Sistem, secţiunea Suport SocrateOpen.


 • Nume suport: se va completa denumirea sistemului dumneavoastră
 • Email suport: adresa de email cu care accesaţi CRM BITSoftware
 • Parola: parola contului de acces la CRM BITSoftware
În cazul în care aceste date nu sunt completate sau sunt completate incorect, migrarea nu se va putea efectua. În cazul în care aveţi contract de suport şi mentenanţă dar nu cunoaşteţi aceste date vă rugăm să ne contactaţi pentru aflarea lor.

Înainte de actualizarea instalării curente trebuie oprit serverul SocrateCloud/SocrateOpen.
Atenţie! Se recomandă crearea unei copii de siguranţă pentru versiunea veche de SocrateCloud/SocrateOpen!

Actualizarea (migrarea) bazei de date

Actualizarea bazei de date se face utilizând un instrument dedicat, numit "Wizard de migrare", care disponibil doar clienţilor care au un contract valid de suport şi mentenanţă.

Incepand de la versiunea 19.09, wizard-ul de migrare impreuna cu baza de referinta se vor gasi in folderul /data din kitul de referinta pentru versiunea majora.

Procesul de actualizare se bazează pe compararea bazei dumneavoastră de date cu o bază de date de referinţă şi aplicarea pe baza dumneavoastră de date a diferenţelor constatate între cele două baze.

Wizardul de migrare va actualiza automat baza dumneavoastră de date prin compararea ei cu baza de date de referinţă. Wizardul se poate descărca din CRM BITSoftware, pagina "Livrabilele mele" . Fişierul MigrationWizard.zip descărcat se dezarhivează local. 

Wizardul trebuie rulat de pe un calculator care are acces la situl CRM BITSoftware, şi la baza de date Oracle! În caz contrar nu se va putea importa baza de referinţă!
Pornirea wizardului se face prin rularea fişierului RUN_Migrate.{bat|sh}

Atenţie! 
 • Dacă aţi facut adaptări sau modificări la obiectele standard (tabele, ferestre, procese, etc.) SocrateCloud/SocrateOpen, verificaţi înainte de migrare că aceste modificări sunt marcate cu bifa ”Customizare” în fereastra ”Audit modificări”. După migrare aceste modificări vor fi şterse, urmând a fi repuse folosind procesul ”Repune Customizări”.
 • Dacă aţi creat obiecte noi (tabele, ferestre, procese, etc.), verificaţi înainte de migrare că acestea sunt create cu tipul de entitate ”User maintained”. În caz contrar există pericolul ca aceste obiecte să fie şterse din baza de date!
 • Dacă aţi modificat obiecte ale bazei de date (proceduri, funcţii, viewuri), asiguraţi-vă că aţi făcut scripturi din care veţi putea repune aceste modificări. Wizardul de migrare va suprascrie aceste obiecte.
 • Înainte de migrare se recomandă crearea unui backup al bazei de date, astfel încât dacă veţi întâmpina probleme la migrare sau ulterior, să puteţi reveni la versiunea existentă.
În continuare sunt prezentaţi paşii de rulare a instrumentului de migrare:

Copyright


Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul prezentat şi în cazul în care sunteţi de acord să bifaţi căsuţa Yes pentru a merge mai departe.

Welcome


Această pagină prezintă sumar operaţiile care se vor executa pe baza dumneavoastră de date.

Prerequisites – cerinţe preliminare


Aici puteţi parcurge lista de cerinţe preliminare pentru o migrare de succes.
Acestea sunt:
 • Un contract de suport şi mentenanţă valid. Datele de acces trebuie înregistrate la începutul prcesului de migrare (a se vedea capitolul Completarea datelor de înregistrare sistem)
 • Conexiune la internet în vederea validării contractului de suport şi mentenanţă

Stabilirea conexiunii la baza de date SocrateCloud/SocrateOpen

La acest pas se introduc datele de conectare la baza dumneavoastră de date.


 • DB Port: portul de conectare la Oracle – implicit este 1521
 • DB Host: numele serverului pe care este Oracle instalat
 • DB Name: numele bazei de date
 • Username: numele utilizatorului oracle
 • Password: parola utilizatorului oracle
Pentru a putea merge mai departe trebuie să verificaţi corectitudinea acestor date apăsând butonul Test.

Validarea contractului de suport şi mentenanţă

La acest pas programul va trimite către BIT Software datele de înregistrare pentru a verifica validitatea contractului de suport şi mentenanţă.


Acest lucru se realizează prin apelare unui serviciu web aflat la adresa CRM BITSoftware.

Atenţie! Dacă reţeaua dumneavostră este legată la Internet prin intermediul unui firewall, asiguraţi-vă că puteţi accesa această adresă!. Contactaţi administratorul dumneavoastră de sistem în cazul în care nu se încarcă pagina de la această adresă!
Veţi putea merge mai departe numai în cazul în care conectarea la serviciu se poate realiza şi contractul de suport şi mentenanţă este valid. În caz contrar veţi vedea afişat descrierea problemei (contract inexistent, date greşite de completate în fereastra Sistem, etc.)
Datele trimise către acest serviciu sunt criptate şi conţin următoarele informaţii:
 • Numele sistemului aşa cum s-a completat în fereastra Sistem
 • Adresa de email şi parola completate în fereastra Sistem
 • Numărul de utilizatori din sistem
 • Numele hostului pe care este baza de date
 • Numele bazei de date
 • Versiunile bazei de referinţă şi bazei dumneavoastră de date
 • Numele hostului de pe care s-a lansat wizardul de migrare

Importul bazei de referinţă

Pentru a putea importa baza de referinţă trebuie să specificaţi:
 • DB admin username: utilizatorul oracle care are drepturi system. Implicit se numeşte System
 • Password: parola de conectare la oracle pentru acest utilizator


După completarea acestor date se apasă butonul "Test Connection" pentru a verifica corectitudinea lor. Dacă datele introduse sunt corecte se va activa butonul "Start import".


Pornirea importului se realizează apăsând butonul "Start import"Descărcarea bazelor de date de referinţă se face automat de pe situl CRM BITSoftware în funcţie de nivelul abonamentului de mentenanţă (Standard sau Professional) precum şi în funcţie de eventualele componente adiţionale achiziţionate de dumneavastră.

Se poate selecta opţiunea "The database was already imported" şi se poate trece la următorul pas în cazul în care baza de date de referinţă a fost deja importată la o rulare anterioară.

Summary


În această pagină puteţi verifica corectitudinea datelor, înainte de a incepe procesul de migrare. În cazul în care detectaţi date incorecte puteţi merge înapoi şi să le corectaţi.
Dacă datele sunt corecte apăsaţi butonul Migrate pentru pornirea procesului de migrare efectivă.

Migrarea

La acest pas se execută efectiv migrarea. Operaţiile executate se afişează atât în această pagină cât şi în două fişiere de log, unul complet şi unul numai cu eventualele erori, care se creează în folderul de unde rulaţi wizardul de migrare.


Mesajele marcate cu ”===>” reprezintă erori iar cele marcate cu ”--->” atenţionări (warnings). După terminarea procesului de migrare se recomandă tratarea mesajelor de erori.

Paşii post migrare


După finalizarea procesului de migrare următorii paşi sunt:
 • Tratarea mesajelor de eroare (marcate cu ”===>” )
 • În cazul în care folosiţi SocrateOpen:
  • Nu se porneşte încă serverul de aplicaţie!
  • Se lansează noul client de SocrateOpen (din folderul <SocrateOpen_home>\RUN_SocrateOpen.{bat|sh}, înainte de a porni serverul SocrateOpen, şi se intră cu utilizatorul System! Aplicaţia va executa o serie de verificări şi actualizări. Numai după terminarea acestora se poate porni serverul SocrateOpen!
 • În cazul în care folosiţi SocrateCloud: porniţi serverul de aplicaţie.
 • Dacă este cazul se repun adaptările folosind procesul ”Repune Customizări”. După rularea procesului este obligatorie repornirea serverului de aplicaţie.

Opţiuni de pornire a wizardului de migrare

La pornirea wizardului (RUN_Migrate.{bat|sh}) se pot specifica câteva opţiuni, care suprascriu sau modifică anumite funcţionalităţi/setări standard. O descriere a acestora se poate afla daca se execută comanda:

RUN_Migrate.{bat|sh} -h

Rularea wizardului de migrare fără interfaţa grafică

Există posibilitatea de a rula wizardul de migrare fără să fie nevoie de intervenţia utilizatorului pe parcursul procesului (completări de date, apăsări de butoane, etc.) şi fără să se deschidă fereastra grafică. Acest mod este deosebit de util în cazul în care migrarea se doreşte a se executa în mod automat, programat (de exemplu pentru migrari automate a bazei de test la ultimele versiuni de Nightly Build).

În acest caz toate datele necesare se completează într-un fişier de parametrii, iar wizardul se porneşte cu comanda:

RUN_Migrate.{bat|sh} -u

urmat eventual de fişierul de parametrii. Dacă nu se specifiă niciun fişier atunci wizardul va folosi fişierul params.txt din folderul proptiu.Comments