1.d Instalare - începând cu v21.01

SocrateCloud, începând cu v21.01, se instalează pe serverul de aplicație Tomcat 9 împreună cu JavaSE Development Kit 8 și baza de date Aurora / PostgreSQL.

Acest manual de instalare prezintă paşii de instalare SocrateCloud pe serverul de aplicație Tomcat 9.


Descărcarea şi instalarea serverului Tomcat

Tomcat 9 se poate descărca de la https://tomcat.apache.org/download-90.cgi secţiunea Binary Distributions.

În prealabil trebuie instalat JavaSE Development Kit 8.


Configurarea Tomcat pentru SocrateCloud

După instalarea Tomcat sunt necesare câteva configurări în vederea rulării SocrateCloud.

Se descarcă arhiva tomcat-9.x-config.zip (anexată la această pagină).

După descărcare se procedează astfel:

 1. Se copiază directoarele bin și conf în directorul unde este instalat tomcat.
  În timpul copierii se suprascriu fișierele existente din instalarea tomcat cu cele din aceste directoare.

  După copiere se editează fișierul <tomcat_install_dir>/bin/setenv.sh (Linux/Mac) respectiv <tomcat_install_dir>\bin\setenv.bat (Windows) și se configurează valorile.
  Pentru valorile preconfigurate se verifică/modifică astfel încât să corespundă cu condițiile specifice instalării.

 2. Se creează directorul applib în directorul unde este instalat tomcat și se copiază în acest director driverul de JDBC de PostgreSQL postgresql-42.2.12.jar care se descarcă de la https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.2.12.jar


Rularea Tomcat ca serviciu

Pentru a porni Tomcat automat la boot este necesară rularea Tomcat ca serviciu.

 • Se copiază fișierul tomcat-instance_name.service descărcat anterior în directorul /etc/systemd/system
 • După copiere se redenumește înlocuind instance_name cu numele instanței tomcat (ex. scloud)
  După redenumire se editează fișierul și se înlocuiește peste tot instance_name cu numele instanței.
 • Se notifica systemd ca s-a creat un nou unit file
$ sudo systemctl daemon-reload
 • Se activează serviciul să pornească automat la boot
$ sudo systemctl enable tomcat-<instance_name>
 • Se porneste serviciul tomcat
$ sudo systemctl start tomcat-<instance_name>

 

Instalarea SocrateCloud (II - Deploy)

Deploy-ul componentelor pe serverul Tomcat se face folosind metodologiile standard de deploy Tomcat: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/deployer-howto.htmlċ
tomcat-9.x-config.zip
(11k)
Robert Hindli,
Feb 26, 2021, 7:00 AM
Comments