SocrateBI‎ > ‎

1. Instalare

Instalarea SocrateBI presupune instalarea următoarelor componente:
 • DataWarehouse (DWH)
 • platforma MicroStrategy
 • proiectul SocrateBI
Instalarea DataWarehouse şi a proceselor ETL se face automat la instalarea SocrateCloud, folosind componenta de instalare "SocrateBI Data Warehouse".


Instalare MicroStrategy

Pentru instalarea platformei MicroStrategy este necesară parcurgerea următorilor paşi:
 1. verificarea (şi îndeplinirea) cerinţelor hardware şi software necesare rulării platformei
 2. instalarea MicroStrategy
 3. activarea instalării
 4. configurarea MicroStrategy
 5. instalarea MicroStrategy Web Universal şi Mobile Server

Descărcare şi instalare MicroStrategy

Kitul de instalare MicroStrategy se descarcă de pe WebStore şi se dezarhivează pe maşina unde se va efectua instalarea.
Arhiva conţine un folder "Documentation", în care se găseşte documentul "InstallationConfig.pdf".
Acest document conţine informaţiile necesare pentru instalarea MicroStrategy pe diverse sisteme de operare.
Pentru urmărirea şi atingerea tuturor paşilor necesari unei instalări corecte a MicroStrategy, la pagina 95 din documentul mai sus menţionat se găseşte un "checklist" (Installation and configuration checklists), care trebuie urmat pas cu pas.

Activarea instalării MicroStrategy

După instalarea platformei aceasta trebuie activată în termen de 30 de zile.
Activarea se face urmând procedura descrisă în capitoul "4 Activating Your Installation" din InstallationConfig.pdf.

Configurare baza de date Oracle (Metadata Repository)

MicroStrategy necesită o bază de date în care să păstreze definiţiile de rapoarte şi alte obiecte necesare funcţionării, numită în documentaţie "Metadata Repository".
În această bază de date va fi instalat şi proiectul SocrateBI.
Pentru aceasta se creează pe serverul Oracle o schemă dedicată acestui scop (numită în continuare MSTRMD), la care se va conecta platforma MicroStrategy după instalare.

Configurare MicroStrategy

Crearea conexiunilor ODBC

MicroStrategy necesită două conexiuni ODBC: 
 • una pentru Metadata Repository, cu numele MSTRMD
 • una pentru Data Warehouse, cu numele SocrateBI_Warehouse_SocrateOpen
Crearea acestor conexiuni se poate face fie folosind unelte ale sistemului de operare, fie folosind o unealtă pusă la dispoziţie de MicroStrategy, aşa cum este descris la pag. 156 în InstallationConfig.pdf.

Iniţializarea Metadata Repository

Metadata Repository trebuie iniţializat pentru a putea fi folosit.
Iniţializarea Metadata Repository se face folosind unealta "MicroStrategy Configuration Wizard", opţiunea "Create metadata, History list and Statistics Repository Tables", aşa cum este descris în subcapitolul "Initial MicroStrategy configuration" (pag. 167, InstallationConfig.pdf).
Opţiunea "Metadata tables" este obligatorie, celelalte două fiind opţionale.

Configurarea Intelligence Server

Intelligence Server (iServer) este componenta principală a platformei; el coordonează toate activităţile necesare funcţionării acesteia.
Configurarea iServer se face folosind tot unealta "MicroStrategy Configuration Wizard", opţiunea "Configure Intelligence Server".
Detalii despre configurarea iServer se găsesc în subcapitolul "Setting up MicroStrategy Intelligence Server" (pag. 186, InstallationConfig.pdf).

Crearea unei "Surse proiecte"

Sursa proiecte reprezintă calea de acces către iServer.
Ea conţine informaţiile necesare pentru a accesa funcţionalităţile platformei.
Este necesară şi la actualizarea SocrateBI.
Pentru crearea unei surse proiecte se foloseşte unealta "MicroStrategy Configuration Wizard", opţiunea "Create project source" (subcapitol "Creating project sources", pag. 192, InstallationConfig.pdf).
Se foloseşte tipul de conectare "3 Tier".

Instalarea clienţilor Web şi Mobile

Paşii necesari instalării MicroStrategy Web Universal şi Mobile Server sunt descrişi în documentul InstallationConfig.pdf, capitolul "6 Deploying MicroStrategy Web and Mobile Server".
Instalarea se face în funcţie de serverul Web disponibil la nivelul organizaţiei. 

Instalarea MicroStrategy Desktop

În cazul unei instalări Linux este necesară şi instalarea clientului MicroStrategy Desktop pentru administrarea platformei, această aplicaţie fiind disponibilă doar pentru Windows.
Pentru instalare se descarcă kitul de instalare Windows de pe WebStore, iar la instalare se alege doar opţiunea "MicroStrategy Desktop Products".
Apoi se lansează MicroStrategy Desktop şi se configurează o sursă proiect către iServer-ul instalat anterior.

Instalarea SocrateBI

Instalarea SocrateBI pe platforma MicroStrategy se face de pe maşina unde s-a instalat clientul MicroStrategy Desktop, urmând paşii:
 • se descarcă arhiva de pe WebStore (SocrateBI MSTR Metadata for SocrateCloud) şi se dezarhivează
 • se foloseşte unealta "Project Mover" pentru a muta proiectul din baza de date Access in Metadata Repository (MSTRMD).
Pentru a putea folosi "Project Mover" este necesară definirea celor două conexiuni ODBC (către Metadata Repository şi către DataWarehouse) şi pe maşina client (Windows).

   
   
 
 
 
 

După importul proiectului SocrateBI se executa următoarele operaţii din MicroStrategy Desktop:
 • se verifică/setează încărcarea automată a proiectului SocrateBI la pornirea iServer;
 • se modifică parola utilizatorului Administrator;
După efectuarea modificărilor se restartează iServer.


Configurare SocrateBI

Sincronizare roluri şi utilizatori SocrateCloud -> SocrateBI

Este posibilă sincronizarea rolurilor şi a utilizatorilor între SocrateCloud si SocrateBI, mai precis utilizatorii si rolurile din SocrateCloud pot fi transmise automat în MicroStrategy, rolurile din SocrateCloud devenind grupuri în MicroStrategy.

Detalii referitoare la sincronizare şi la configurarea acesteia se găsesc în manualul SocrateCloud, capitolul 03. Integrare MicroStrategy

Configurare acces la functionalităţile MicroStrategy (privilegii)

Accesul la funcţionalităţile MicroStrategy (numite privilegii) este condiţionat de licenţa MicroStrategy achiziţionată.

În mod implicit, grupurile şi utilizatorii creaţi in MicroStrategy (fie prin sincronizare, fie direct în MicroStrategy) nu au acces la proiect şi deci nu pot vizualiza rapoarte.
Accesul la functionalităţile MicroStrategy se face prin acordarea de privilegii grupurilor şi/sau utilizatorilor direct din MicroStrategy Desktop.

Pentru gestionarea eficientă a privilegiilor acordate este utilă definirea unor roluri de securitate in MicroStrategy.
Un rol de securitate reprezintă o grupare logică de funcţionalităţi care pot fi acordate unui grup sau unui utilizator.

O configurare minimală implică crearea a două roluri de securitate: SocrateBI WebReporter şi SocrateBI WebProfessional.
In funcţie de organizarea internă (şi de licenţa MicroStrategy) se pot defini şi alte roluri de securitate, ca de exemplu SocrateBI Desktop Analyst.
Rolurile de securitate se creează din MicroStrategy Desktop, secţiunea Administration->Security Roles:


SocrateBI WebReporter

Privilegiile acordate acestui rol de securitate sunt următoarele:
Categorie Privilegiu
Web Reporter Web change user preferences
Web change view mode
Web configure toolbars
Web drill and link
Web export
Web object search
Web print mode
Web re-execute report against warehouse
Web simultaneous execution
Web sort
Web subscribe to history list
Web switch page-by elements
Web use locked headers
Web user
Common Privileges Create application objects
Create new folder
Create shortcut to objects
Export to Excel
Export to HTML
Export to PDF
Export to flash
Export to text
Save personal prompt answers
Schedule request
Use server cache
View history list
Web run dashboard
Web run document

SocrateBI WebProfessional

Privilegiile acordate acestui rol de securitate sunt:
Categorie Privilegiu
Web Reporter Web change user preferences
Web change view mode
Web configure toolbars
Web drill and link
Web export
Web object search
Web print mode
Web re-execute report against warehouse
Web simultaneous execution
Web sort
Web subscribe to history list
Web switch page-by elements
Web use locked headers
Web user
Web Analyst Web add to history list
Web add/remove units to/from grid in document in view mode
Web advanced drilling
Web alias objects
Web choose attribute form display
Web create alert
Web create dashboard
Web create derived metrics
Web create new report
Web define derived elements
Web drill on metrics
Web edit dashboard
Web edit notes
Web execute data mart report
Web filter on selections
Web manage objects
Web modify Subtotals
Web number formatting
Web pivot report
Web publish Intelligent Cube
Web report SQL
Web report details
Web save dashboard
Web save to My Reports
Web save to Shared Reports
Web simple graph formatting
Web subscribe to bulk export
Web use object sharing editor
Web use report objects window
Web use view filter editor
Web use visual threshold editor
Web Professional Web Use Metric Editor
Web create HTML container
Web define Intelligent Cube report
Web define MDX cube report
Web define advanced report options
Web document design
Web edit drilling and links
Web format grid and graph
Web manage document datasets
Web modify the list of report objects (use object browser -- all objects)
Web save derived elements
Web save templates and filters
Web set column widths
Web subscribe others
Web use advanced threshold editor
Web use custom group editor
Web use design mode
Web use filter editor
Web use prompt editor
Common Privileges Add notes
Create application objects
Create new folder
Create schema objects
Create shortcut to objects
Drill within Intelligent cube
Edit notes
Export to Excel
Export to HTML
Export to PDF
Export to flash
Export to text
Save personal prompt answers
Schedule request
Use OLAP services
Use dynamic sourcing
Use server cache
View history list
View notes
Web run dashboard
Web run document
Mobile Email screenshot from device
Mobile edit dashboard
Mobile run dashboard
Mobile run document
Mobile save dashboard
Mobile save to My Reports
Print from device
Use MicroStrategy Mobile
Distribution Services Create dynamic address list
Subscribe dynamic address list
Subscribe to Email
Subscribe to file
Subscribe to print
Use distribution services
Use link to history list in email
Use send now 
Use send preview Now 

Odată create, aceste roluri de securitate vor fi atribuite grupurilor sau utilizatorilor, prin editarea lor din MicroStrategy Desktop (un rol pe grup sau utilizator):

Mai multe detalii despre privilegii se găsesc în documentul "System Administration Guide" (Admin.pdf - instalat odată cu platforma MicroStrategy), capitolul "2. Setting Up User Security", pag. 79.

Configurare acces la modulele SocrateBI (permisiuni)

Pe lângă accesul la funcţionalităţi, este posibilă şi configurarea accesului la informaţiile (datele) din SocrateBI.
De exemplu, un grup G1 trebuie să aibă acces la datele legate de vânzari, iar pe de-altă parte nu trebuie să aibă acces la datele legate de contabilitate.
Această cerinţă poate fi modelată cu ajutorul permisiunilor pe obiectele din SocrateBI (metrici, rapoarte,etc.).
Permisiunile pe obiectele din SocrateBI sunt similare cu permisiunile acordate pe fişiere într-un sistem de gestiune a fişierelor.
Permisiunile obiectelor pot fi vizualizate sau modificate de către Administrator din MicroStrategy Desktop, prin accesarea proprietăţilor obiectelor (clic dreapta pe obiect şi Properties, secţiunea Security):


În mod implicit toţi utilizatorii au acces la toate obiectele din SocrateBI, lucru evidenţiat prin prezenţa grupului Everyone în fereastra de permisiuni.
Din acest motiv, primul pas în configurarea permisiunilor este acela de a elimina grupul Everyone din această listă.
Apoi se pot adăuga grupuri şi/sau utilizatori cu permisiunile dorite pe obiectul respectiv.

Mai multe detalii despre permisiuni se găsesc în documentul "System Administration Guide" (Admin.pdf - instalat odată cu platforma MicroStrategy), capitolul "2. Setting Up User Security", pag. 69.


Încărcarea datelor în DataWarehouse (procese ETL)

Încărcarea datelor din SocrateCloud în DWH se face cu ajutorul unor job-uri instalate de componenta de migrare pe serverul Oracle.
Aceste job-uri se execută automat în fiecare noapte. 
Ora la care se execută acestea poate fi modificată de administrator (dba), singura restricţie fiind ca acestea să fie programate după miezul nopţii (pe fusul orar al serverului Oracle), pentru ca informaţiile din ziua precedentă să fie încărcate complet.

Verificarea executării cu succes a acestor job-uri (şi deci a actualizării datelor din dwh) se poate face folosind consola de administrare Oracle sau un alt client Oracle, cum ar fi SQL Developer:


Pentru a verifica starea ultimei execuţii a tuturor job-urilor se poate rula următorul select pe schema corespunzătoare dwh:
SELECT 
JOB_NAME,
LOG_ID,
RUN_STATUS,
RUN_DATE,
RUN_DURATION,
ERROR#,
ADDITIONAL_INFO
FROM
(
SELECT 
LOG_ID, 
JOB_NAME, 
STATUS AS RUN_STATUS, 
ERROR#, 
ACTUAL_START_DATE AS RUN_DATE, 
RUN_DURATION,
ADDITIONAL_INFO,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY JOB_NAME ORDER BY ACTUAL_START_DATE DESC, LOG_ID DESC) AS ROW_NO
FROM USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS
)
WHERE ROW_NO = 1
ORDER BY JOB_NAME;Comments